Disclaimer

Algemene disclaimer

Alle informatie op de website van APK Group heeft een informatief karakter. Alhoewel APK Group getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garandeert APK Group niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. APK Group accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat APK Group voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan APK Group.

Op deze website staan diverse links naar websites die niet van APK Group zijn. APK Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van andere websites.

APK Group behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.